Cách sử dụng: copy shortcode tương ứng vào bài viết, cú pháp [ten_shortcode doiso=”gia_tri”]

   

Shortcode: Subscribe

subscribe
Biết trước mọi thông tin hấp dẫn nhất từ Beto
Theo dõi Beto và nhận tin tức về hơn 1000 khoá học dành riêng cho hành trình đi tìm thành công của bạn!
Chỉ 100 người đăng ký đầu tiên được nhận quà. Chúc mừng bạn đã nằm trong top. Quà sẽ chuyển đến inbox ngày Beto ra mắt.

Shortcode: Tagline

tagline
Kênh chia sẻ kiến thức, kỹ năng và khoá học hữu ích cho con đường thành công của bạn.

Shortcode:

course id="id của khoá học”