Chính sách sử dụng website

Beto là trang web cung cấp thông tin về giáo dục cho người đọc. Tại đây, bạn có thể tìm thấy: 

– Thông tin về những khoá học đa dạng cho rất nhiều nhóm đối tượng khác nhau

– Tin tức liên quan đến giáo dục hiện đại, cập nhật những thông tin mới nhất

Bạn có thể sử dụng website Beto để tìm kiếm khoá học, so sánh các khoá học, tìm kiếm các thông tin liên quan đến ngành nghề hay mục tiêu của bạn liên quan đến việc học tập các kỹ năng mới cho chính bản thân hoặc gia đình và bạn bè. 

Beto không phải là trang web bán hàng, các khoá học được giới thiệu trong website đều lấy thông tin từ các nền tảng giáo dục trực tuyến uy tín. Khi người đọc thấy khoá học hữu ích, họ sẽ đi thẳng đến khoá học đó ở trang đích và phát sinh giao dịch tại website đó. 

Beto không chịu trách nhiệm cho mọi hành động người đọc thực hiện ở website khác. 

Beto có thể thu thập thông tin cá nhân như email, tên tuổi và ngành nghề của bạn nhằm mục đích để gửi cho bạn những thông tin hữu ích về giáo dục hoặc những vấn đề bạn quan tâm. Mọi thông tin bạn cung cấp đều được bảo mật. 

Beto không có chức năng cần đăng ký hay đăng nhập, bạn sẽ không cần cung cấp nhiều thông tin cá nhân.